כבוד לתומרי הגולש!

נתונים

תחזית מז"א לימים הקרובים

ברוב המקרים, כשיורדות הטמפרטורות נוצרים תנאי גלישה.
במידה והתחזית צופה ירידה בטמפרטורות, מומלץ לבדוק את 'מצב הים' מידי חצי שעה.

תגובות

סרטי גלישה

 
גלישה היא ספורט אקסטרים שדורש יכולות גופניות ומיומנויות שחיה ברמה גבוהה.
בכל המלצה ללכת לגלוש, חלה עליך, הגולש, החובה לוודא שתנאי הגלישה בפועל מתאימים לרמתכם.
הים יכול להיות מסוכן, אז תנו לו את הכבוד הראוי ושמרו על עצמכם.
200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@yambasurf.mobilize.co.il and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.